ประชุมรับฟังบรรยายสรุป(ภาคค่ำ). ข้อมูลด้านชลประทานของจังหวัดอุบลราชธานี เสนอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับฟังบรรยายสรุป(ภาคค่ำ). ข้อมูลด้านชลประทานของจังหวัดอุบลราชธานี เสนอ ปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร)