ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมี นายสุชาติ หาญชนะชัยกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7