คป.มุกดาหาร ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์น้ำ โดยได้ขึ้นสีธงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนรับทราบข่าวสาร