คป.มุกดาหาร ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดมุกดาหารตามประเด็นตรวจราชการ