คป.อุบล ร่วใกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561