คป.อุบลฯ ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจอุทกภัย