ศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561

สำนักงานชลประทานที่ 7 ตั้งจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลปีใหม่นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ขอส่งความสุขปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 2560 – 2 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เพื่อเป็นจุดพักคนและพักรถ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนช่วงระหว่างเดินทางในเทศกาลปีใหม่ มีน้ำดื่ม กาแฟ ขนม และผ้าเย็น ไว้ให้บริการ ณ สำนักงานชลประทานที่ 7


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560


วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560


วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560


วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561


วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561