งาน“ชิมหม่อน ชมไหม ส่งความสุขปีใหม่ 2561”

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน“ชิมหม่อน ชมไหม ส่งความสุขปีใหม่ 2561” โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมนิทรรศการการผลิตฐานเรียนรู้หม่อนไหม/นิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี