วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประชุมแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการน้ำ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ประชุมแผนยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการน้ำ โครงการชลประทานยโสธร โดยมี นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7