ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย ครั้งที่ 36/2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 36/2561 ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานชลประทานที่ 7