กปร. ลงพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และติดตามผล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี นายพณารัชต์ ลัทธะโล วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะ กปร. ลงพื้นที่พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และติดตามผล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ให้การต้อนรับ และรายงานผลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ