ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (พื้นที่นำร่อง) ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ (พื้นที่นำร่อง) ในเขตลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย นายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7