โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance Study Report

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การศึกษาวางโครงการเบื้องต้น และการจัดทำ Reconnaissance Study Report เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภายในสำนักงานชลประทานที่ 7 มีความรู้ ความเข้าใจการใช้แผนที่ การกำหนดลักษณะโครงการ การออกแบบ ประมาณราคาเบื้องต้น การใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและกฎ ระเบียบ เกณฑ์ มาตรฐานเกี่ยวข้องในการวางโครงการ และการศึกษาสมดุลน้ำ การวิเคราะห์ด้านอุตุอุทกวิทยาของโครงการ และการวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น ตลอดจนการจัดทำ Reconnaissance Study Report โดยมีน.ส.ฉวี วงศ์ประสิทธิพร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ และนายกลวัชร หม่ำวิไล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี