คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการน้ำ

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 สำนักงานชลประทานที่ 7 คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 7 โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายองอาจ แสนอุบล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำเป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทายที่ 7