รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.rid7.com%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fwater03.11.2560.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]