รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 4 มกราคม 2561

[pdfjs-viewer url=”https%3A%2F%2Fwww.rid7.com%2Fmain%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F01%2Fwater-update-04.01.2561.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]