ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประท

านที่ 7