ร่วมจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 นายไพฑูรย์ สุขต่าย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ พร้อมหัวหน้าฝ่ายฯ หัวหน้างานสังกัดโครงการชลประทานนครพนม หน่วยเรือรักษาความสงบและเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม สถานีเรือธาตุพนม สถานีใบยาดอนนางหงส์ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนางหงส์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ 7 และหมู่ 10 ตำบลดอนนางหงส์ ร่วมจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ณ บริเวณปากน้ำห้วยบังฮวก บ้านดอนนางหงส์ท่า ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม