กราฟระดับน้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ 

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง

เขื่อนปากมูล เขื่อนสรินธร กฟผ.

เขื่อนลำปาว สำนักงานชลประทานที่ 6

เขื่อนน้ำอูน สำนักงานชลประทานที่ 5

Close Menu